Trzy odmiany konopi włóknistych wyhodowanych i zarejestrowanych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (Bialobrzeskie, Tygra, Beniko ) pomyślnie przeszły proces programu certyfikacji nasion przeprowadzony w USA przez Colorado Department of Agriculture > https://www.colorado.gov/agplants. Dzięki temu będą mogły być legalnie sprzedawanie i uprawiane w USA. Według informacji uzyskanych od CDA odmiany Instytutu zdeklasowały pod względem jakości inne odmiany zgłoszone do programu.

W stanie Colorado w 2018 roku planowany jest największy w USA obszar zasiewu konopi włóknistych.
W związku z powyższym Dyrektor Instytutu dr Robert Sobków podpisał w październiku 2017 roku, z podmiotem z USA, wieloletnią umowę wyłączną na sprzedaż i uprawę odmiany „Białobrzeskie” na terenie obu Ameryk. Jest to największa umowa sprzedaży nasion konopi przemysłowych w historii Polski. Jest to także największy kontrakt importowy nasion konopi przemysłowych do USA po II wojnie światowej. Wynikiem zawarcia umowy ma być również wieloletnia współpraca naukowo-badawcza z amerykańskimi jednostkami naukowymi w celu opracowania nowych odmian oraz zwiększenia ich wydajności.

Zainteresowanie strony amerykańskiej rozwojem uprawy i wykorzystania konopi włóknistych związane jest z dążeniem amerykańskiego rolnictwa do odbudowy tej gałęzi gospodarki w oparciu o współpracę z europejskimi jednostkami badawczymi. Postęp technologiczny ostatnich lat sprawia, że konopie przemysłowe mogą być jedną z najbardziej dochodowych i wszechstronnie użytecznych upraw na świecie.

IWNIRZ jako polski Instytut badawczy z prawie dziewięćdziesięcioletnią historią i doświadczeniem w zakresie uprawy, hodowli i przetwarzania konopi przemysłowych jest najstarszym „konopnym” instytutem na świecie. Do tej pory IWNIRZ był liderem rynku konopnego w Polsce. Dzięki kontraktowi z amerykańską firmą działającą globalnie ma szanse pretendować do roli światowego lidera w obszarze nasiennictwa, przetwórstwa i  agrotechniki konopi włóknistych.

Realizacja umowy wpisuje się doskonale w priorytety określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 ( obszar I , priorytet 1; obszar II priorytet 9) w zakresie rozwoju handlu i dostępu do wytypowanych rynków eksportowych, w tym do USA. Stanowi także realizację postanowień programów Ministerstwa dotyczących rozwoju polskiego nasiennictwa i eksportu nasion.

Działania IWNIRZ spowodują w najbliższych dwóch latach znaczący wzrost areału upraw  konopi przemysłowych w Polsce na cele nasienne, nawet o kilkadziesiąt procent. Tym samym realizacja w/w umowy wspierać będzie rozwój polskiego rolnictwa w zakresie wyższej dochodowości, bioróżnorodności, a także wskazując nowe rynki zbytu.

Celem zachęcenia polskich rolników do upraw konopi, IWNIRZ wprowadza system wsparcia finansowego do 1 hektara w ramach zawieranych kontraktów nasiennych. Przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych, rolnicy, którzy zdecydują się na uprawę konopi przemysłowych na cele nasienne otrzymają do 1000 zł do jednego hektara, niezależnie od kwot otrzymywanych od Unii Europejskiej z tytułu dopłat tzw. jednolitej płatności obszarowej.

Osoba zainteresowane nawiązaniem współpracy z IWNiRZ proszone są o kontakt z Panem Witoldem Czeszak tel. 604 973 786, witold.czeszak@iwnirz.pl

Informacje dodatkowe:

  • konopie włókniste zwane również przemysłowymi to po ang. Industrial Hemp – nie mylić z medyczną marihuaną ang. medical marihuana
  • konopie włókniste są w USA legalne na poziomie federalnym od 3 lat na podstawie aktu Farm Bill 7606
  • medyczna i rekreacyjna marihuana są legalne w wybranych stanach USA na poziomie stanowym od lat 90tych ale dalej nielegalna na poziomie federalnym
  • polska ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dzieli konopie na gatunki „włókniste” (przemysłowe, niepsychoaktywne) oraz „inne niż włókniste” czyli tzw marihuanę lub marihuanę medyczną

Źródło: IWNiRZ

Stowarzyszenie FREEDOM

Stowarzyszenie FREEDOM

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca od 2006r. której głównym celem jest jest ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt jak również działalność kulturalno–artystyczna. Więcej informacji na temat FREEDOMu znajdziesz na www.sfreedom.org
Stowarzyszenie FREEDOM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 + 6 =