Spark-Lab to niezależne, prywatne laboratorium wykonujące analizy zawartości kannabinoidów, terpenów, rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich itp. Badania tego typu prowadzi się coraz częściej ze względu na obowiązek sprawdzania produktów z konopi. Chodzi przede wszystkim o zawarte w tych roślinach substancje psychoaktywne.

Producenci mają obowiązek badania surowców oraz produktów na bazie konopi włóknistej. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku, w Polsce do obrotu można wprowadzić ziele konopi o zawartości THC nie przekraczającej 0,2% suchej masy. W niektórych krajach Unii Europejskiej wartość ta jest nieco wyższa, ale nie przekracza 0,3%. W związku z dynamicznym rozwojem rynku konopnego w Europie istnieje pilna potrzeba badania surowców oraz produktów na bazie konopi włóknistej.

Wielokrotnie spotkaliśmy się z opinią, że próbki powinny zostać przekazane do kilku niezależnych laboratoriów, by określić rzetelne zawartości kluczowych związków jak CBD, THC i ich pochodne. Wychodzimy naprzeciw temu stereotypowi – mówi Przedstawiciel Naukowy Laboratorium Spark-Lab, dr inż. Tomasz Lis.

Początki Spark-Lab

Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku na terenie Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, gdzie mieści się do dzisiaj. Początkowo firma wspierała rynek farmaceutyczny oraz chemiczny. Obecnie zakres ten rozszerzył się o kolejne rynki, nawiązując współpracę z niemal każdą gałęzią przemysłu – np. przemysłem spożywczym, kosmetycznym, suplementów diety, metalurgicznym. Usługi analityczne kierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. W firmie wydzielone zostały dwa działy:

  • Dział Badawczo-Rozwojowy
  • Dział Analiz Rutynowych

Taki podział umożliwia prowadzenie różnorodnych prac badawczych i analiz o charakterze rutynowym – szczególnie tych, o wyższym stopniu trudności – a także optymalizację procesów technologicznych. Obecnie realizujemy oznaczenia dla krajowych oraz europejskich odbiorców – szczególnie czeskich i hiszpańskich. Dzięki profesjonalnej aparaturze i doświadczeniu, kładziemy nacisk przede wszystkim na jakość oferowanych usług.  – mówi Tomasz Lis.

Ekstrakty roślinne i walka z rakiem

Pewien zaczyn w analizie ekstraktów roślinnych dało komercyjne badanie substancji aktywnych stosowanych w wyrobach medycznych oraz suplementach diety. Przykładem jest oznaczanie pojedynczych substancji oraz grup związków takich jak polifenole, flawonoidy, antycyjany, terpeny i inne. Dzięki zdobytemu w ten sposób doświadczeniu, laboratorium Spark-lab zdobyło środki na opracowanie nowej metody ekstrakcji surowców roślinnych. Chodziło o pozyskanie unikalnych antyoksydantów mogących wykazywać właściwości antynowotworowe.

Bogata oferta

Próbkę do analizy może stanowić praktycznie dowolna forma produktu: susz, ekstrakt, pasta, izolat i inne. Laboratorium Spark-Lab oferuje możliwość przeprowadzenia analiz różnego rodzaju, między innymi:

  • profilu kannabinoidów,
  • profilu terpenów,
  • zawartości metali ciężkich,
  • zawartości rozpuszczalników organicznych,
  • analizy typowe dla tzw. e-liquidów (to zagadnienie opiszemy szerzej już niedługo).

Kompleksowa analiza surowców oraz ekstraktów z konopi włóknistych (Cannabis sativa)

Oznaczenia zawartości kannabinoidów w różnych matrycach prowadzone są od dawna, jednak profil 14 związków uznawany przez europejskie i amerykańskie laboratoria za standard wykonywany jest dopiero od 2019 roku:

Jako nieliczni wykorzystujemy do tego celu chromatografię cieczową z detektorem masowym. Do rozdzielenia analitów – kannabinoidów wykorzystujemy ultrasprawną chromatografię cieczową, natomiast do identyfikacji poszczególnych związków stosujemy detekcję masową (czyli tzw. UPLC-MS/MS) lub detekcję spektrofotometryczną (tj. w skrócie UPLC/DAD). Do głównych zalet stosowanych technik chromatograficznych oraz opracowanych metod należą wysoka czułość i selektywność (umożliwiających osiągniecie granic oznaczalności na poziomie 0,005%).

Dane kontaktowe

Informacje o laboratorium oraz szczegóły dotyczące badań można znaleźć na stronie www.spark-lab.pl, poprzez adres mailowy zapytania@spark-lab.pl lub u przedstawicieli naukowych pracujących w Gdyni i Krakowie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu klientów biznesowych i osoby prywatne!

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)