IWNIRZ – Instytut Włókien Naturalnych I Roślin Zielarskich kojarzy się czytelnikom naszego portalu głównie z włóknami naturalnymi i polskim Programem Konopnym. Jest to wsparcie dla rolników chcących uprawiać konopie. Jednak IWNIRZ to nie tylko konopie. Instytut od wielu lat zajmuje się szeroko zakreślonymi badaniami i projektami. Niektóre odkrycia i rozwiązania już znalazły swoje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki.

Znani z lnu i konopi

Instytut od wielu lat zajmowania się uprawą konopi gromadziło wiedzę i doświadczenie w zakresie agrotechniki tej rośliny. Elementarna znajomość konopi pozwoliła wyprowadzić kilka odmian certyfikowanego materiału siewnego. Odmiany konopi wyhodowanych w instytucie znalazły swoje uznanie nie tylko w kraju, ale zrobiły niezwykłe wrażenie na amerykańskich plantatorach. Odmiana Henola cieszy się niezwykłym zainteresowanie za oceanem, a także otrzymała w 2020 r. prestiżową nagrodę jako “Polski Produkt Przyszłości” w kategorii “Produkt przyszłości instytucji systemy szkolnictwa wyższego i nauki”.

IWNIRZ

IWNIRZ stara się odbudować przedwojenny potencjał konopny w naszym kraju, dzięki wsparciu dla rolników. Program Konopny, którego inicjatorem jest IWNIRZ, pozwala rolnikom na kontraktację plonów. Daje to gwarancję skupu całości zakontraktowanych plonów. Jest to bezpieczny start z punktu widzenia rolników, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z uprawą konopi.

Innowacje, biotechnologie, energia odnawialna…

Instytut Włókien Naturalnych I Roślin Zielarskich od lat zajmuje się ekorozwiązaniami dla różnych działów gospodarczych. Ze względu na różnorodność rozwiązań, znajdują one swoje zastosowanie w rolnictwie, przetwórstwie, włókiennictwie czy budownictwie. W wielu projektach wykorzystuje się i stosuje układy zasilane energią odnawialną.

Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych

Zakład zajmuje się prowadzeniem:

 • krajowej kolekcji genotypów rodzaju Linum i Cannabis,
 • poszukiwaniem nowych źródeł odporności lnu i konopi na stresy biotyczne, jak również abiotyczne,
 • hodowla twórczą, jak również zachowawczą lnu i konopi,
 • analizą dziedziczenia cech morfologicznych i użytkowych lnu i konopi,
 • reprodukcją i sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego lnu i konopi,
 • opracowaniem technologii uprawy i zbioru lnu, konopi i roślin energetycznych dla różnych zastosowań surowca w przemyśle (nasiona, włókno, biomasa) z zastosowaniem integrowanych metod ochrony roślin,
 • opracowaniem technologii uprawy lnu w systemie ekologicznym,
 • badaniem nad doborem roślin do zagospodarowania terenów ekologicznie skażonych oraz określenie możliwości wprowadzenia do uprawy w Polsce nowych roślin włóknistych.

Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych to cenna komórka Instytutu, która prowadzi prace nad metodami ochrony roślin przed biotycznymi i abiotycznymi czynnikami środowiska. Kolejnym zadaniem jest praca nad metodami upraw lnu w obliczu globalnego ocieplenia. W uprawach wykorzystuje się nie tylko odmiany lnu odporne na suszę, ale wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania w postaci antytranspirantów, hydrożeli czy nawozów nowej generacji.

iwnirz

Zakład jest wyjątkowy jeszcze z innego względu. Tutaj prowadzona jest hodowla zachowawcza polskich ras jedwabników morwowych, wyprowadzenie ras przemysłowych jedwabników oraz prowadzone są pracę doskonalenia metod agrotechniki morwy białej dla potrzeb włókienniczych (jako pokarm dla jedwabników) oraz spożywczych i energetycznych. Z uwagi na cenne dla zdrowia składniki z morwy białej, badany jest tu wpływ ekstraktów z tej rośliny na ludzki organizm.

Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Zakładzie obejmuje zagadnienia związane z hodowlą twórczą i zachowawczą nowych odmian roślin. Opracowuje się kompleksowe technologii uprawy roślin zielarskich zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Zadaniem Zakładu pod kierownictwem dr hab. Waldemara Buchwalda jest wdrażanie do praktyki rolniczej wyników prac naukowo-badawczych w zakresie doskonalenia metod uprawy roślin zielarskich. W Zakładzie uzyskano 22 odmiany roślin zielarskich odznaczające się wysoką wydajnością i wartością biologiczną surowca. Na podstawie badań agrotechnicznych opracowano szczegółowe instrukcje uprawy dla 44 gatunków roślin. Ze względu na profil działania komórka jest wyjątkowo cennym elementem Instytutu.

iwnirz

Główne działania Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich:

 • Ocena materiałów wyjściowych do hodowli roślin zielarskich,
 • Ocena reakcji roślin zielarskich na stres abiotyczny (susza, mróz),
 • Nasiennictwo odmian roślin zielarskich,
 • Uprawy ekologiczne roślin zielarskich, a także ocena jakości surowców,

Badania:

 • zasobów naturalnych dziko rosnących i chronionych roślin zielarskich,
 • potrzeb pokarmowych roślin i efektywności nawożenia,
 • agrotechniczne nowych gatunków roślin zielarskich wprowadzanych do uprawy,
 • nad wprowadzeniem nowych herbicydów w uprawie roślin zielarskich,
 • z zakresu ekologii i chorologii roślin,
 • wartości użytkowej surowców zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz upraw.
Zakład Farmakologii i Fitochemii

iwnirz

Ten zakład badawczy skupia swoje prace nad określeniem produktów pochodzenia roślinnego w aspekcie farmaceutycznym. Analiza i ocena fitochemiczna surowców roślinnych jest konieczna, aby określenie jakości zielarskich produktów farmaceutycznych i suplementów diety. Zakład posiada certyfikat GMP oraz aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz prowadzi prace w celu uzyskania certyfikatu GLP.

Główne prace badawcze prowadzone przez Zakład:

 • iwnirzOpracowywanie metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości (i ich walidacja zgodnie z zaleceniami ICH) dla substancji roślinnych i ich przetworów, produktów leczniczych roślinnych, syntetycznych i homeopatycznych oraz suplementów diety zawierających składniki roślinne oraz badania stabilności surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami EMEA/ICH.
 • Badania skażeń pozostałości pestycydów i metali szkodliwych dla zdrowia substancji roślinnych i ich przetworów, a także półproduktów i wyrobów gotowych produktów leczniczych i suplementów diety.
 • Opracowywanie specyfikacji dla substancji roślinnych i ich przetworów oraz opiniowanie norm jakościowych w zakresie substancji roślinnych i ich przetworów oraz opracowywanie receptur produktów leczniczych roślinnych i suplementów diety zawierających składniki roślinne.
 • Prowadzenie badań zmienności genetycznej roślin zielarskich.
 • Badanie biodostępności leków syntetycznych, jak również preparatów pochodzenia roślinnego (HPLC, UPLC, GC-MS,TLC).
 • Przygotowywanie opinii w zakresie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania środków spożywczych wymagających powiadomienia (w tym: suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego).
 • Współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i grupą roboczą Komisji Europejskiej ds. Nowej Żywności, w zakresie oceny bezpieczeństwa żywności oraz kwalifikacji nowej żywności (novel food) oraz z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w ramach prowadzonych badań.

IWNIRZ- szeroka działalność

iwnirz

Instytut składa się z wielu komórek naukowo-badawczych. Ze względu na wielotorowe działania, których misją jest ograniczenie emisji i produkcji szkodliwych substancji, możemy IWNIRZ śmiało nazwać Zielonym Eko-Instytutem. Niektóre badania opierają się na wykorzystaniu kompozytów ognioodpornych, czy wykorzystaniu słomy konopnej do produkcji mat i płyt izolacyjnych. Instytut przykłada wiele starań do tego, aby rozwiązania przyszłości były skuteczne i jednocześnie przyjazne dla człowieka i środowiska.