W dniu 4-5 listopada 2020 r. odbędzie się  bezpłatne webinarium poświęcone realizacji zadań w ramach Projektu CELPREG – „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia”. Międzynarodowym koordynatorem jest Izba Bawełny z siedzibą w Gdyni przy współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych I Roślin Zielarskich z Poznania.

Partner Projektu CELPREG – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu w dniach 4 – 5 listopada organizuje również webinarium podsumowujące Program Wieloletni MRiRW „Odbudowa i zrównoważony  rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”.

Dzień pierwszy- Agrotechnologia i  agrotechnika konopna

4 XI (środa) omówimy poszczególne zagadnienia dotyczące upraw konopi, sposobów ich pozyskiwania oraz przetwórstwa. Komplementarną wiedzą podzieli się z nami dr hab. inż. Jerzy Mańkowski, prof. IWNIRZ.

9:00 – 9:10 – Powitanie i wprowadzenie.

9:10 – 9:25 – Wytworzenie perspektywicznych genotypów do prac hodowlanych prowadzonych w kierunku nowych zastosowań lnu i konopi włóknistych, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych.

9:25 – 9:40 – Doskonalenie technologii uprawy i zbioru roślin włóknistych, dostosowanych do kierunków wykorzystania surowców.

9:40 – 9:50 – Dyskusja.

9:50 – 10:05 – Pozyskiwanie tradycyjnych surowców włóknistych z przetwarzania roślin lnu i konopi włóknistych oraz nowe kierunki zagospodarowania powstałych odpadów.

10:05 – 10:20 – Technologia wytwarzania innowacyjnych, naturalnie barwionych, funkcjonalnych produktów tekstylnych.

10:20 – 10:35 – Przetwórstwo nasion lnu oraz kwiatostanów i nasion konopi włóknistych dla potrzeb farmaceutycznych, kosmetycznych, spo¿ywczych i innych.

10:35 – 10:45 – Dyskusja.
10:45 – 11:00 – Wykorzystanie biomasy roślin włóknistych do produkcji wysokobiałkowych komponentów paszowych.

11:00 – 11:15 – Efektywna technologia otrzymywania bioetanolu II generacji z biomasy konopi włóknistych o zwiększonych wartościach użytkowych.

11:15 – 11:25 – Dyskusja.

11:25 – 11:35 – Podsumowanie pierwszego dnia Webinarium

Dzień drugi, cz. I – Naturalne włókna odzwierzęce

iwnirz ibgca

W drugim dniu webinarium zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z naturalnymi włóknami odzwierzęcymi, takimi jak wełna oraz jedwab.

9:00 – 9:10 – Powitanie, wprowadzenie do drugiego dnia Webinarium – dr hab. inż. Jerzy Mańkowski, prof. IWNIRZ.

9:10 – 9:25 – Odbudowa potencjału produkcji wełny owczej oraz rozwój produkcji i przetwórstwa wełny alpak.

9:25 – 9:40 – Rozwój rodzimej produkcji materia³u genetycznego jedwabnika morwowego.

9:40 – 9:50 – Dyskusja.

9:50 – 10:05 – Podsumowanie Webinarium – Dyrektor IWNIRZ dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNIRZ

Dzień drugi, cz. II – Przetwórstwo włókien lnianych i konopnych

izba bawelny gdyniaCzęść druga zostanie poświęcona innowacyjnym technologiom i biokompozytom oraz ich zastosowaniem w wielu sektorach gospodarki.

10.30 – 10.40 – Powitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania oraz przedstawienie prelegentów. Katarzyna Święcicka – Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor Izby Bawełny, Międzynarodowy Koordynator Projektu CELPREG oraz dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNIRZ, Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Kierownik Badań Projektu.

10.40 – 10.55 – Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia – prezentacja Projektu CELPREG, dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, mgr inż. Anna Kicińska-Jakubowska, mgr Wanda Różańska, mgr inż. Barbara Romanowska, dr hab. inż. Jerzy Mańkowski, mgr Szymon Rojewski, mgr Weronika Gieparda, dr inż. Joanna Foksowicz-Flaczyk, mgr Krzysztof Bujnowicz, dr Jolanta Batog (Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych oraz Zakład Biomateriałów i Nanotechnologii, IWNIRZ).

10.55 – 11.00 – Dyskusja.

11.00 – 11.15 – Kompozyty z włókien naturalnych – propozycja skutecznego zastosowania w systemach transportowych Sven Wüstenhagen, Nicole Eversmann Fraunhofer – Institute for Microstructure of Materials and Systems.

11.15 – 11.25 – Dyskusja + Podsumowanie.

11.25 – 11.35 – Wykorzystanie włókien naturalnych w produkcji kompozytów dla przemysłu motoryzacyjnego Marek Radwański – Prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi.

11.35 – 11.50 – Biokompozyty z napełniaczami naturalnymi z lnu i konopi mgr Krzysztof Bujnowicz, mgr Szymon Rojewski, mgr in¿. Judyta Walentowska Zak³ad Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii, IWNiRZ.

11.50 – 12.05 – Zastosowanie włókien naturalnych a gospodarka zrównoważona Jerzy Kotwas – Izba Bawełny w Gdyni.

12.05 – 12.15 – Prognozy zastosowań wyników Projektu.

12.15 – 12.20 – Zakończenie Webinarium.


Serdecznie zapraszamy na oba wydarzenia. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt na: ib@gca.org.pl

Login oraz hasło dostępu do platformy zostanie udostępnione drogą elektroniczna przed webinarium.


Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)