Naukowcy ze Sztokholmu porównali obciążenie dla środowiska związane z produkcją pięciu rodzajów włókna. Wydaje się, że najbardziej ekologiczna jest tradycyjna produkcja konopi.

Stockholm Environment Institute (SEI) jest niezależnym instytutem badawczym i edukacyjnym o charakterze non-profit. Zajmuje się m.in. zmianami klimatycznymi, systemami energetycznymi, zasobami wodnymi, jakością powietrza, zagospodarowaniem terenu, warunkami sanitarnymi i bezpieczeństwem żywności. Na zlecenie BioRegional, Instytut opublikował badanie w ramach szerszego projektu dotyczącego nowych technologii produkcji tekstyliów konopnych. Prezentowane są w nim analizy: energetyczna, emisji CO2, śladu ekologicznego i zapotrzebowania na wodę. Wzięto pod lupę kilka surowców do produkcji włókna:

  • konopie,
  • konopie organiczne,
  • bawełna,
  • bawełna organiczna,
  • poliester.

Woda

Produkcja 1 kg bawełny pochłania aż 10,000 litrów! Dla porównania, potrzeba średnio 300-500 litrów wody do wyprodukowania 1 kg suchej masy konopi, z czego 30 procent nadaje się do produkcji włókna. Natomiast tradycyjne przetwarzanie konopi wymaga jedynie 343 litrów na 1 kg użytkowego włókna.

Energia

Całkowita energia (w megadżulach) potrzebna do wyprodukowania jednej tony włókna:

Dwutlenek węgla

Emisja CO2 (w kilogramach) związana z produkcją jednej tony włókna:

Ślad ekologiczny

Ślad ekologiczny (w hektarach powierzchni światowej) produkcji jednej tony włókna:

Jak widać na powyższych grafikach, ogólnie rzecz biorąc najbardziej ekologiczne są tradycyjne i organiczne uprawy konopi (zaznaczone zielonymi strzałkami). Taki jest też ogólny wniosek autorów przytoczonego tu badania:

Produkcja konopi zużywa mniej wody i energii, a także jest bardziej ekologiczna. Jednak pełny potencjał technologii opisanych w niniejszym opracowaniu nie został jeszcze odkryty. Najbardziej obiecujące technologie przetwarzania konopi są nadal w fazie pilotażowej i na tym etapie nie są w stanie zastąpić bawełny i poliestru.

 

Prawa autorskie:This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit purposes, without special permission from the copyright holder(s) provided acknowledgement of the source is made. No use of this publication may be made for resale or other commercial purpose, without the written permission of the copyright holder(s).

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)