Rozmawaliśmy niedawno z dr inż. Jackiem Kołodziejem o wykorzystaniu konopi w rekultywacji. Podarował nam wtedy niezwykłą książkę: Technologia uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych. Będziemy regularnie publikować jej fragmenty.

Poniżej przedmowa – napisał ją dr inż. Jerzy Mańkowski, choć sama publikacja ma ponad 20 autorów! Niestety, nie da się jej tak łatwo dostać, a byłaby świetnym prezentem. To obowiązkowa lektura dla każdego pasjonata konopi. Można jednak wesprzeć jej twórców, czyli polski Instytut w Poznaniu, wybierając na prezent oferowane tam, w 100% polskie produkty z konopi.

Mam nadzieję, że zebrana wiedza i doświadczenie będą dalej wykorzystywane, uzupełniane i rozwijane przez kolejne pokolenia naukowców i wszystkich zajmujących się tematyką roślin włóknistych, szczególnie konopiami włóknistymi.

EKOHEMPKON

Niniejsza publikacja, dotycząca technologii uprawy i przerobu konopi włóknistych, powstała w trakcje realizacji projektu nr LIFE11 ENV/PL/445 pt. „Nowa technologia rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”. Powyższy projekt realizowany jest z udziałem instrumentu finansowego LIFE+ Unii Europejskiej oraz dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt posiada akronim EKOHEMPKON a termin jego realizacji obejmuje okres od 01.10.2012 do 30.09.2018 r.

Cel projektu

Realizacja projektu ma na celu przywrócenie terenów zdegradowanych rolnictwu. Utworzenie pokazowego obiektu rekultywacji wpłynie na poprawę środowiska naturalnego w rejonie odkrywki Kazimierz Biskupi, jak również zobrazuje możliwość późniejszego wykorzystania terenów zrekultywowanych do uprawy roślin na cele przemysłowe np. konopi włóknistych wykorzystywanych do:

  • ekologicznej produkcji masy celulozowo – papierniczej,
  • materiałów kompozytowych,
  • surowców budowlanych,
  • technicznych wyrobów włókienniczych,
  • surowców energetycznych.

Wykonawca

Głównym beneficjentem i wykonawcą projektu jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. IWNiRZ jest interdyscyplinarną jednostką naukowo – badawczą, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich. Instytut:

  • realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
  • prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie,
  • działa na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.

Kooperatywa

Prace technologiczne związane z uprawą, zbiorem, przerobem konopi włóknistych oraz opracowaniem kompleksowej linii do dekortykacji konopi odbywają się przy współudziale Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie, w którym prowadzone są również próby kierunków zagospodarowania biomasy konopi włóknistych, po okresie rekultywacji terenów zdegradowanych.

Współbeneficjent projektu, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim, realizuje wszystkie prace agrotechniczne, związane z przygotowaniem pół doświadczalnych, odpowiednim nawożeniem, wysiewem oraz koszeniem wytypowanych do rekultywacji roślin uprawnych tj. konopi włóknistych oraz lucerny siewnej.

Należy również podkreślić bardzo aktywną i proekologiczną działalność Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, który mając na uwadze konieczność korzystnego działania na rzecz środowiska naturalnego, udostępnił do prowadzenia rekultywacji w ramach projektu, zdewastowane tereny po eksploatacji górniczej KWB Konin, na terenie swojej gminy.

W rekultywacji terenów po zakończonej działalności górniczej ważną rolę spełnia również Firma PAK – Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., która wspiera działania podejmowane w projekcie.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, dotyczącej technologii uprawy i przerobu konopi włóknistych, ponieważ informacje i wiadomości w niej zawarte uzyskano w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, w wyniku wieloletnich badań w zakresie hodowli, uprawy i wykorzystania tej włóknistej rośliny.

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)