Połączenie w płodozmianie uprawy konopi dającej duży plon celulozy z uprawą lucerny wytwarzającej dużo azotu powoduje szybkie tworzenie próchnicy. Dzięki tym roślinom na terenach zdegradowanych przez przemysł możliwa jest znaczna poprawa żyzności gleby.

W trakcie wizyty w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, mieliśmy przyjemność rozmawiać z kierownikiem Laboratorium Technologicznej Oceny Słomy oraz Włókna, dr inż. Jackiem Kołodziejem. Dr Kołodziej opowiedział nam o projekcie, w którym brał udział przez kilka ostatnich lat. Chodzi o wykorzystanie konopi w rekultywacji terenów po odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Koninie.

Zobacz wideo-wywiad

W październiku 2012 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich rozpoczął w ramach programu Life+ realizację projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”:

Akronim projektu: EKOHEMPKON (Nr: LIFE11 ENV/PL/445)

Pracownicy:

 • Kierownik Projektu: dr hab. inż. Jerzy Mańkowski,
 • Zastępca Kierownika: dr inż. Andrzej Kubacki,
 • Koordynatorzy rozpowszechniania wyników: dr inż. Jacek Kołodziej, mgr Irena Pniewska.

Miejsce: 25 ha po odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w miejscowości Kazimierz Biskupi.

Czas: lata 2012-2018.

Metoda: uprawa konopi włóknistych oraz lucerny w płodozmianie. Przywrócenie biologicznie czynnej warstwy gleby poprzez przyorywanie biomasy.

Cele:

 • poprawa sytuacji środowiskowej poprzez polepszenie jakości gleby,
 • podniesie walorów zdrowotnych regionu,
 • przywrócenie terenów zdegradowanych rolnictwu,
 • rozwój gospodarstw i zwiększenie zatrudnienia w sektorze rolniczym,
 • utworzenie modelowego system rekultywacji gleb,
 • ekologiczne zagospodarowanie otrzymanych surowców,
 • działalność edukacyjna w zakresie rekultywacji.

Rezultaty:

 • 20-50% więcej próchnicy i składników odżywczych w glebie,
 • wzrost plonów uprawianych roślin (konopi z 2 t/ha w 1 roku projektu do 5-7 ton/ha w 6 roku projektu oraz lucerny z 1 t/ha w 1 roku projektu do 7-10 ton/ha w 6 roku),
 • wzrost absorpcji CO2 z atmosfery przez rośliny z 1 tony/ha w pierwszym roku projektu do 2 ton/ha w 6 roku projektu,
 • stworzenie przyjaznych siedlisk do rozwoju populacji ptaków i owadów.
Fot: dr inż. Jacek Kołodziej

Dlaczego konopie

Konopie włókniste to jedna z najstarszych roślin uprawnych. Charakteryzują się wyjątkowo dużą plastycznością biologiczną – doskonale radzą sobie na terenach ubogich w składniki odżywcze. Konopie to jedna z niewielu roślin, które można uprawiać rok po roku na tej samej glebie. W dodatku dają bardzo wysoki plon suchej masy. Posiadają silny system korzeniowy typu palowego, wrastający w glebę prostopadle do głębokości 1,0 – 1,5 m. Korzenie po obumarciu wytwarzają kanały pionowe w zbitej warstwie iłów i glin.

Zalety lucerny

W projekcie obok konopi wykorzystana została również  lucerna. Jako roślina motylkowa, lucerna jest zdolna do symbiozy z bakteriami posiadającymi zdolność wiązania azotu cząsteczkowego. Związany azot służy roślinie gospodarza do syntezy białek. Oprócz tego znaczne ilości związków azotowych przedostają się z do gleby i służą jako źródło azotu innym roślinom rosnącym równocześnie lub też po nich w płodozmianie.

Konopie + lucerna = żyzna gleba

Połączenie w płodozmianie uprawy konopi dającej duży plon celulozy w skład której wchodzi węgiel, tlen i wodór z uprawą lucerny wytwarzającej dużo azotu, stanowi swoisty kompozyt biologiczny. Rezultatem jest stosunkowo szybkie tworzenie próchnicy, która użyźnia glebę.

Dane kontaktowe

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie programu. Zapraszamy też do kontaktu z dr inż. Jackiem Kołodziejem:
Mail: jacek.kolodziej@iwnirz.pl
Tel: (+48) 61 848 55 845

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)