Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich laureatem nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pod koniec roku 2019 IWNiRZ otrzymał nagrodę za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. Jednym z powodów było powołanie Programu Konopnego i jego rezultaty. Program jest skutecznym narzędziem komercjalizacji rolniczych dóbr własności intelektualnej na skalę międzynarodową. Stanowi odpowiedź na potrzeby globalnego rynku konopi przemysłowych. Działalność Instytutu wypromowała polskie odmiany konopi przemysłowych na światowych rynkach. Z tego tytułu w oparciu o zawarte umowy licencyjne Instytut osiąga przychody liczone w milionach złotych.

Cele Programu Konopnego

Nadrzędnym celem programu jest produkcja na dużą skalę kwalifikowanego i elitarnego materiału siewnego konopi przemysłowych odmian należących do IWNIRZ (m.in. Białobrzeskie, Tygra, Henola). Nasiona tych odmian są sprzedawane w Polsce, Europie i na innych kontynentach.

Istotnym elementem programu jest też propagowanie upraw tej rośliny, transfer wiedzy w obszarze agrotechniki i przetwórstwa w celu zwiększenia jej popularności w Polsce.

Ważnym celem Programu Konopnego jest również wspieranie inicjatyw lokalnych, które pozwolą na stworzenie infrastruktury przetwórczej w naszym kraju i pojawienie się Polski na szczycie statystyk upraw i przetwórstwa konopi przemysłowcy w Europie.

Szansa dla rolnika

Statystyki wskazują, że ostatnie lata to renesans konopi przemysłowych. Dynamiczne, coroczne zwiększanie skali upraw konopi w Polsce to szansa na poprawę sytuacji finansowej polskiego rolnika – szczególnie w przypadku rolnictwa małoobszarowego. Na zasadzie umów kontraktacji, Instytut oferuje alternatywę do tradycyjnych upraw. Przychów to nawet ponad 15 000 zł z hektara. Tak atrakcyjne warunki przyciągają młode pokolenie, które upatruje w konopiach możliwości:

  • rozwoju,
  • tworzenia procesów przetwórczych,
  • wytwarzania z konopi produktów gotowych.

Kontakt

Witold Czeszak – Kierownik Programu Konopnego

Tel: 604973786

Mail: witold.czeszak@iwnirz.pl

www.programkonopny.pl

Obrazek wyróżniający – Biuro Prasowe MRiRW

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)