W dniu 18.03.2021, z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu, odpowiedział na pismo Pana dr Jarosław Sachajko Posła na Sejm RP. Wyjaśnia w nim stanowisko ministerstwa w sprawie przyznawania płatności bezpośrednich do konopi odmiany Finola. Od roku 2021 odmiana Finola bez możliwości przyznania płatności bezpośrednich do upraw. Odnosi się to do wszystkich upraw, niezależnie od ich przeznaczenia.

Oficjalne stanowisko ministra rolnictwa w sprawie odmiany Finola

Dostaliśmy oficjalne stanowisko od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które potwierdzają wcześniejsze obawy co do uprawy odmiany Finola w bieżącym roku. Przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrole zawartości THC w uprawach konopi włóknistych wykazały, że w przypadku konopi odmiany Finola, uprawianych w Polsce w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość (0,2%). W związku z tym od roku 2021 nie ma możliwości przyznania płatności bezpośrednich do upraw konopi odmiany Finola. Odnosi się to do wszystkich upraw, niezależnie od ich przeznaczenia. Odmienne podejście byłoby niezgodne z przepisami UE. Również płatności obszarowe w ramach PROW nie będą przyznawane do takich upraw, z uwagi na powiązanie przyznawania tego wsparcia z przepisami dotyczącymi płatności bezpośrednich. Obecnie nie ma podstawy do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ewentualnego zakazu obrotu materiałem siewnym odmiany konopi Finola.

odmiana finola

odmiana finola w przyszłości

Sekretarz Stanu informuje nas, że obecnie na forum UE trwają prace nad przepisami, które będą obowiązywały w latach 2023-2027. W ramach tych prac proponowane jest m.in. zwiększenia dopuszczalnej zawartości THC w konopiach z 0,2% do 0,3%. Są to dobre rokowania dla rolników w przyszłości, którzy będą mieli większy margines zawartości tetrahydrokannabinolu w swoich uprawach. Taka zmiana pozwoliłaby tym samym na większą swobodę doboru odmian. Na ten temat debatowano również, w dniu 3.03.2021 r., na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany.

Bartosz Dubiel