Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi z siedzibą w Warszawie, zostało założone na początku 2019 roku. Do celów Stowarzyszenia należą: upowszechnianie wiedzy na temat konopi i wypracowanie koncepcji rozwoju rynku konopi w Polsce.

Na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopi (PSPiPK) możemy:

 • poznać główne cele i założenia PSPiPK,
 • pobrać statut,
 • sprawdzić jakie organizuje wydarzenia,
 • złożyć wniosek o członkostwo,
 • sprawdzić aktualną strukturę i skład,
 • wypowiedzieć się na forum.

Cele i zadania

W trzecim paragrafie statutu PSPiPK czytamy, że głównym celem i zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju konopi w Polsce, m.in. poprzez:

 • Wypracowywanie koncepcji rozwoju rynku konopi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przedstawianie gotowych koncepcji władzom publicznym i dążenie do ich realizacji metodami przewidzianymi prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat konopi wśród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia, do rozpowszechniania wiedzy o Konopiach.
 • Dążenie do zwiększania areału upraw konopianych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Imprezy

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi ma na swoim koncie organizację kilku imprez, jak: Dni Pola z siewem konopi Strip Till w Lotyniu  i Konferencja w Mielnie. Poniższe zdjęcie, dostępne na profilu Facebook Stowarzyszenia, przedstawia uczestników pierwszej konferencji i debaty.

Kontakt

Strona: www.pspipk.pl

Mail: kontakt@pspipk.pl

 

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)