Na kontynencie europejskim uprawia się obecnie ponad 33,000 hektarów konopi włóknistych. Ze względu na unikalne właściwości, korzyści dla środowiska oraz wysoką wydajność, uprawy konopne są cennym elementem gospodarki rolnej Unii Europejskiej opartej na wizji promowania rozwiązań ekologicznych.

Po latach zapomnienia konopie przeżywają właśnie swój renesans. Wzrost zainteresowania przekłada się na produkcję, która zwiększyła się na świecie o połowę w 10 lat (od ok. 250 milionów funtów w 1999 roku do 380 milionów funtów w roku 2011). Konopie prawdopodobnie rosły w całej Europie jeszcze zanim osiedlili się tu pierwsi ludzie (LINK). Obecnie ich produkcja rolna zlokalizowana jest przede wszystkim we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Węgrzech. Poniższy wykres pokazuje jak w latach 2008 – 2016 zmieniała się wielkość produkcji konopi w Unii Europejskiej (po lewej liczba hektarów).

Areał upraw konopi w Europie w latach 2008 – 2016. Źródło: European Industrial Hemp Association

Dla przykładu na kontynencie europejskim w 2013 – w roku ostatniego dużego badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych [ang. European Industrial Hemp Association] – na łącznym areale 15,700 hektarów zebrano 85,000 ton słomy konopnej, co dało:

  • 43,000 ton paździerza, czyli zdrewniałych łodyg,
  • 25,000 ton włókna,
  • 13,000 ton pyłu konopnego z możliwością ponownego wykorzystania (pellet, kompost i inne).

Uprzywilejowane południe

Najlepsze warunki do uprawy roślin w Europie posiadają kraje południowe takie jak Francja, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy. W tych krajach rośnie zainteresowanie uprawą konopi siewnych oraz produkcją towarów wytwarzanych z ich włókna. Uprawa taka jest tam dopuszczalna pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń i jest kontrolowana pod kątem procentowej zawartości substancji niedozwolonych. Na przykład, w Hiszpanii powstają stowarzyszenia udzielające porad w zakresie uzyskania pozwoleń, uprawy, dotacji oraz rynku zbytu konopi. Inne kraje południa Europy, których przepisy prawne zezwalają na uprawę konopi włóknistych to Austria, Węgry, Słowenia i Rumunia. Kraje te, podobnie jak wspomniane wcześniej, mają możliwość otrzymania dotacji z UE, która prawie w całości pokrywa koszty uprawy. Poniżej porównanie areału upraw konopnych różnych krajów europejskich w roku 2016.

Areał upraw konopi w krajach europejskich w 2016 roku. Źródło: European Industrial Hemp Association

Północ

Północ Europy, mimo mniej sprzyjających warunków pogodowych również korzysta z konopi. W krajach takich jak Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Dania i Holandia uprawa i przetwórstwo konopi przemysłowych są dozwolone. Na przykład w Wielkiej Brytanii to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydaje licencje zezwalające na taką uprawę. Aby zdobyć tą licencję należy uiścić opłatę aplikacyjną  oraz trzeba opłacić każdorazowe jej przedłużenie, dzięki czemu rząd otrzymuje bezpośrednie wpływy z tytułu upraw konopi.

Poza UE

Na terenie naszego kontynentu ale poza Unią Europejską pola obsiane konopiami siewnymi można zobaczyć też w Szwajcarii, Ukrainie i Turcji. Kraje te przetwarzają włókna konopne oraz produkują z nich towary. Europa nie jest jednak jedynym kontynentem, na którym uprawiane są te rośliny. Wśród potentatów konopnych znajdują się Chiny, Kanada, Chile, Rosja, Korea Południowa i wiele innych, ale o tym opowiemy w kolejnym artykule.

Źródło: hyperreal.pl