Stany Zjednoczone znalazły się w światowej czołówce producentów konopi przemysłowych – są na trzecim miejscu. W roku 2018 potrojono tam areał upraw konopnych w stosunku do roku poprzedniego!

Vote Hemp jest amerykańską organizacją non-profit działającą na rzecz wolnego rynku konopi przemysłowych oraz zmian w obowiązującym prawie, które umożliwią tamtejszym rolnikom uprawę tych roślin [LINK]. Zgodnie z danymi Vote Hemp, w 2018 r. dwadzieścia trzy stany USA uprawiały konopie na łącznej powierzchni około 31’000 hektarów, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to zaledwie 10’000 ha. Najwięcej pól obsiano konopiami w stanie Montana – łącznie około 9.000 ha, co stanowi drastyczny wzrost w stosunku do 219 ha w 2017 r. Ponadto, państwowe licencje na uprawę konopi wydano 3’546 rolnikom i badaczom, a 40 uniwersytetów (dwukrotnie więcej niż w 2017 r.) prowadziło badania nad uprawą.

Światowa klasyfikacja

Tym samym, Stany znalazły się na trzecim miejscu, za światowym liderem – Chinami (162’000 ha) i północnym sąsiadem – Kanadą (40’000 ha). Powierzchnia amerykańskich upraw jest prawie dwukrotnie większa, niż w przypadku Francji (17’000 ha), która jest wiodącym producentem konopi w Europie. W 2017 r. (czyli w roku, dla którego dostępne są najświeższe dane) w całej Europie uprawiano tylko 44’000 ha konopi.

 

Szybki rozwój i jego powody

Ogromny wzrost zainteresowania uprawą konopi w USA w zeszłym roku spowodowany był przede wszystkim przewidywanymi zmianami w ustawie rolnej (ang. Farm Bill), które usunęły konopie włókniste z listy substancji kontrolowanych. Zmiany te weszły w życie pod koniec grudnia zeszłego roku, a nowa ustawa rolna pozwala poszczególnym stanom regulować produkcję konopi. Aż w czterdziestu jeden stanach z 50 wprowadzono już nową definicję konopi przemysłowych i usunięto bariery w ich produkcji. Wkrótce bardziej szczegółowo opiszemy nowe ustawodawstwo amerykańskie, bo wprowadzone tam zmiany powinny wpłynąć na politykę również w Polsce.

Źródło: hemptoday.net