Domowa uprawa konopi nie jest trudna. Wystarczy na początek podstawowa wiedza i chęci. Patrząc na ciągle powracający temat konopi w polityce i prężne działania popierających ją społeczności, możemy przypuszczać, że uprawy takie zagoszczą niedługo w wielu domach. Przybliżamy temat wymagań prawnych, gleby, nawozów i technik do domowej uprawy konopi o obfitych plonach.

Uprawa konopi

Konopie uprawia się tradycyjnie, aby pozyskać nasiona, włókno, słomę i paździerz. Nasiona, poza funkcją materiału siewnego, znajdują swoje zastosowanie w kuchni, przez wzgląd na ich zdrowotne właściwości. Włókna konopne, ze względu na swoją wytrzymałość i przyjazny stosunek ze środowiskiem, zyskują na popularności, robi się z nich dziś m. in. plecaki, nerki, torebki czy portfele. Słoma i paździerz ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł budowlany wykorzystujący hempcrete i znajdują one zastosowanie w produkcji coraz popularniejszego bioplastiku. Ponadto, z kwiatów konopi produkuje się kosmetyki i produkty farmaceutyczne takie jak bardzo popularny ostatnimi czasy olejek z kannabidiolem, jak na przykład wysokiej jakości olej CBD Harmonia, 10%, który wykazuje szereg właściwości zdrowotnych.

gleby

Konopie wymagają żyznych gleb w dobrej strukturze, bogatych w azot. Najkorzystniejsze gleby dla jej uprawy to: czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, mady, gleby potorfowe czy inne gleby typu pszenno – buraczanowego. Rośliny te wymagają ponadto żyznego, próchniczego podłoża glebowego o obojętnym odczynie. Na glebie z pH niższym niż 6, nie ma ona sensu. Konopie wymagają gleby bogatej w wapń o pH powyżej 7.  Konopi hodowanej na zewnątrz (outdoor) nie trzeba podlewać, nawet kiedy deszczu nie ma przez długie tygodnie, jest ona odporna na susze ponieważ ich system korzeniowy sięga bardzo głęboko. Należy też pamiętać, że konopie można uprawiać tylko przez 3-4 sezony z rzędu na tej samej ziemi.

domowa uprawa konopi

agrotechnika

Na glebach niezbyt żyznych potrzebne jest nawożenie obornikiem lub nawożenie mineralne wapnem, potasem i, zależnie od zapotrzebowania, azotem. Domowymi sposobami do małej uprawy, jako nawóz świetnie spisują się przegotowane skorupki z jajek jako dobre źródło wapnia oraz przesuszone fusy z kawy, które zawierają azot, potas i magnez. Rośliny te mają jednak umiarkowane wymagania nawozowe.

domowa uprawa konopi

Dla tych którzy chcieliby zastosować zrównoważone praktyki istnieje możliwość przyjęcia praktyk zerowych i sadzenie roślin okrywowych w celu wzmocnienia mikrobiologii gleby lub stosować płodozmian, co ostatecznie może zmniejszyć nakłady przy jednoczesnym oszczędzaniu pieniędzy. Na przykład rośliny strączkowe są roślinami o płytkich, gromadzących azot korzeniach, które po obumarciu uwalniają go w postaci dostępnej dla roślin. Wchłaniają azot, który nie jest dostępny dla naszej konopi i zamieniają go w formę, która jest dla niej dostępna. To czyni je doskonałym przedplonem dla konopi. Jednak nie powinno się ścinać przedplonów wcześniej niż 2 tygodnie przed zasadzeniem, żeby deszcz nie wypłukał wartościowych minerałów potrzebnych konopi.

domowa uprawa konopi

Istnieje również praktyka , by po ścięciu przedplonu sypać dodatkowo gips, który ogranicza erozję, zwiększa chłonność i napowietrzanie gleby. Gips jest również bogaty w wapń i siarkę. Siarka pomaga w usuwaniu nadmiaru magnezu z gleby jeśli mamy go za dużo. Hodowcy chcący poprawić równowagę gleby mogą również rozważyć dodanie biowęgla i kompostu, aby promować dobre środowisko dla mikroorganizmów takich jak pożyteczna mikoryza. Biowęgiel, węgiel drzewny wytwarzany przez pirolizę biomasy pod nieobecność tlenu, jest szczególnie przydatny, ponieważ zatrzymuje wilgoć w glebie, pomagając jednocześnie uprawom wchłaniać nawozy i składniki odżywcze znajdujące się w glebie w bardziej efektywny sposób.

domowa uprawa konopi

Mikoryza jest kolejną z technik na zwiększenie plonów, czyli wykorzystanie grzybów, które wchodzą w mutualistyczną relację z rośliną. Na rynku są dostępne gotowe mieszanki zawierające wiele różnych gatunków grzybów mikoryzowych, pożytecznych bakterii i parę gatunków trichodermy. Taki zabieg pozytywnie wpłynie na mocny system korzeniowy roślin i zaowocuje obfitymi plonami.

domowa uprawa konopi

Uprawiając konopie, nie musimy również używać pestycydów, ani innych środków ochrony roślin, gdyż konopie nie są atakowane przez choroby ani szkodniki. Natomiast, jeśli domowa uprawa konopi znajduje się na działce gdzie występują dzikie zwierzęta (sarny, króliki), a nie jest ona jednocześnie ogrodzona, to warto pomyśleć o preparatach odstraszających dzikie zwierzęta, ponieważ mogą one się zainteresować naszymi roślinami.

UPRAWA KONOPI a środowisko

Przedplonem konopi mogą być zasadniczo wszystkie rośliny. Można je uprawiać na zaoranych łąkach i pastwiskach oraz po likwidowanych sadach. W tym ostatnim przypadku odgrywają korzystną rolę, poprzez poprawę struktury gleby, zmniejszają zachwaszczenie odrastającymi chwastami ruderalnymi i wieloletnimi. Konopie należą do nielicznej grupy roślin, które bez większego uszczerbku znoszą nawet kilkuletnie następstwo po sobie. Co więcej konopie mają zdolność do oczyszczania gleby z toksyn i metali ciężkich. Świetnie nadają się więc na płodozmian oraz stanowią dobry przedplon dla większości roślin uprawnych. Poprawiają przy tym strukturę gleby i są elementem bioróżnorodności. W ciągu swojego krótkiej egzystencji, 90 – 100 dni, konopie redukują 2,5 – 4 razy więcej dwutlenku węgla, niż 60-letni las. W tym czasie są w stanie urosnąć nawet do 5 metrów. Dzięki temu twoja domowa uprawa konopi może się przyczynić do polepszenia jakości powietrza w twojej okolicy.

trichomy na konopi

Jakie wymagania ma domowa uprawa konopi?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że zezwolenie na uprawę konopi włóknistych może uzyskać przedsiębiorca lub osoba fizyczna.

Uprawa konopi może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie:

1. zezwolenia na uprawę
2. przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.
3a.  umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
3b. zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3 (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa)

W Polsce na listy rejonizacji upraw konopi trafiło 90% gmin.

Procedura rejonizacji określona jest w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w art. 46 pkt. 8:

„Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.”

Przed rozpoczęciem domowej uprawy trzeba złożyć wniosek o zezwolenie na uprawę konopi wraz z zobowiązaniem do przetworzenia konopi we własnym zakresie. Odpowiednie druki znajdziecie i złożycie w swoim urzędzie gminy, gdzie będziecie musieli okazać rachunek i opakowanie po zakupionym materiale siewnym. Urząd gminy powinien poczekać na uchwałę dotyczącą rejonizacji upraw w waszym województwie i wydać Wam decyzję. Warto również poinformować miejscową Policję o tym, że macie takie zezwolenie i będziecie uprawiali konopie włókniste. Nie później niż 14 dni po wysiewie trzeba złożyć do Urzędu Marszałkowskiego zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3 (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa).

nasiona konopi

Lista dopuszczonych odmian ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych:

Adzelvieši
Armanca
Asso
Austa SK
Balaton
Beniko
Białobrzeskie
Cannakomp
Carma
Carmagnola – odmiana usunięta z katalogu, dopuszczona wyłącznie do 30/06/2021
Carmaleonte
Chamaeleon
Codimono
CS – odmiana usunięta z katalogu, dopuszczona wyłącznie do 30/06/2021
Dacia Secuieni
Delta-405
Delta-llosa
Dioica 88
Earlina 8 FC
Eletta Campana
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Férimon
Ferimon
Fibranova – odmiana usunięta z katalogu, dopuszczona wyłącznie do 30/06/2021
Fibrante
Fibrol
Fibror 79
Futura 75
Futura 83
Glecia
Gliana
Glyana
Helena
Henola
Ivory
KC Bonusz
KC Dora
KC Virtus
KC Zuzana
KCA Borana
Kompolti hibrid TC
Kompolti
Lipko
Lovrin 110
Marcello
Marina
Markant
Matrix
MGC 1013
Mietko
Monoica
Olivia
Orion 33
Pūriņi
Rajan
Ratza
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Secuieni Jubileu
Silvana
Sofia
Succesiv
Teodora
Tiborszallasi
Tisza
Tygra
Uniko B
Uso-31
Villanova
Wielkopolskie
Wojko
Zenit

Zobacz również:

Konopie CBG nowy kierunek upraw

Kiedy zbierać konopie, aby uzyskać największe stężenie CBD?

Bartosz Dubiel