Dzięki konopi przemysłowym możemy wznosić trwalsze domy, zużywając mniej drewna i budując struktury neutralne dla bilansu węglowego.

Konopie mają kilka ciekawych jak na włókno naturalne cech. Jeden z produktów budowlanych wykonanych z konopi nosi nazwę betonu konopianego (Hempcrate). Ma dobre właściwości akustyczne, oddycha (nie zatrzymuje pary i wilgoci) i jest dobrym izolatorem. I choć sam w sobie nie ma wielkiego potencjału jako materiał konstrukcyjny (nośny), daje wielkie możliwości jako izolacja wzmacniająca istniejącą strukturę. Wypełnienie z betonu konopianego może zwiększyć nawet do 4 razy wytrzymałość drewnianej ściany dzięki zapobieganiu wypaczeniom, którym przeciwstawia się działającym w sposób ciągły bocznym naciskiem.

Kompozyt wapienno-konopny ubijany w szalunku – źródło: hempflax

Używając betonu konopianego, koszty budowy można zmniejszyć dzięki: płytszym fundamentom; zużyciu 30-40% mniejszej ilości drewna; zmniejszeniu nakładu pracy przy w kształtowaniu; niższym kosztom transportu materiałów na miejsce i wykończenia; mniejszym kosztom ubezpieczenia; zmniejszeniu wymagań HVAC (kwestie związane z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją); brakowi konieczności przeprowadzania fumigacji (eksterminacji szkodników, w tym wypadku termitów) po budowie.

Inny produkt, zwany Cannabric, można stosować jako materiał nośny w budynkach wielopiętrowych. Zapewnia bardzo podobne zalety akustyczne oraz izolacyjne i oddycha podobnie jak beton konopny, ale można nim również zastąpić prawie wszystkie podpory z drewna lub stali stosowane w typowej konstrukcji.

Komponenty mineralne w Cannabric zapewniają mu wytrzymałość mechaniczną, odpowiednią gęstość i doskonałą bezwładność cieplną. W wyniku tego produktem jest cegła cechująca się niską przewodnością cieplną (0,1875 W / m ° K) i dużą pojemnością cieplną (1291 kJ / m3 • K); posiada ona właściwości termo-fizyczne odpowiednie do stosowania zarówno w klimacie zimnym jak i gorącym. A wszystko to w ścianach jednowarstwowych, o małej grubości, bez stosowania dodatkowej izolacji cieplnej.

Wznoszone ściany przy użyciu Cannabric – konopnych cegieł

Innym fascynującym zaletą niemal każdego materiału budowlanego na bazie konopi jest to, że cechuje je ujemna emisja dwutlenku węgla. Nie, nie neutralność, ale właśnie emisja ujemna. Innymi słowy, konopie podczas wzrostu pochłaniają tyle dwutlenku węgla z atmosfery, że nawet uwzględnienie jego emisji podczas pracy napędzanych benzyną maszyn używanych do ich zbiorów, produkcji i transportu tego nie równoważy, ani tym bardziej nie przeważa. Cannabric cechuje GWP (Global Warming Potential – Potencjał Tworzenia Efektu Cieplarnianego ) równy -0.624 kg ekwiwalentów kilograma CO2, co oznacza bilans ujemny. Jest to zatem materiał, który zatrzymuje CO2. Całokształt jego procesów produkcyjnych (materiałów, transportu, zużytej energii) nie przyczynia się do globalnego ocieplenia.

Źródło: hempedification.blogspot.com 
Tłumaczenie: pokolenie Ł.K.

Stowarzyszenie FREEDOM