Konopie siewne do 1% THC? Ministerstwo Rolnictwa postuluje o złagodzenie przepisów

Resort Rolnictwa dostrzega, że polskie konopie to szansa na rozwój rolnictwa i innych sektorów gospodarczych. Opowiada się za zmianą przepisów, aby ułatwić pracę rolnikom i zakładom przetwórczym. Konopie uprawne mogłyby mieć wtedy do 1% THC.