EIHA –  European Industrial Hemp Association to stowarzyszenie, którego misją jest zrównoważona i ekologiczna gospodarka konopna w Europie. W kwietniu 2020 stowarzyszenie sporządziło pismo do władz europejskich. Postulaty wzywają władze do promocji upraw konopi oraz produktów uzyskanych bezpośrednio z upraw oraz z przetworzenia materiału konopnego.

Profil działania

EIHA –  European Industrial Hemp Association (Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych) powstało jako stowarzyszenie firm zajmujących się pierwotnym przetwarzaniem konopi włóknistych w UE. Członkami są stowarzyszenia, organizacje krajowe, firmy i osoby pracujące w dziedzinie konopi i włókien naturalnych. Stowarzyszenie zrzesza również polskich przedsiębiorców. EIHA zrzesza 25 krajów członkowskich UE oraz 6 z poza wspólnoty europejskiej.

EIHA uprawa konopi

Stowarzyszenie działa z myślą o rozwoju przemysłu konopnego z zachowaniem ekologicznego i zrównoważonego systemu upraw. Zwiększenie areału upraw konopi włóknistych pokryje wciąż rosnące zapotrzebowanie na naturalne produkty tekstylne, spożywcze, budowlane czy farmakologiczne. Ale to nie jedyne korzyści.

Manifest EIHA – Konopie na rzecz ekologicznego ożywienia gospodarki UE

W momencie załamania globalnej gospodarki spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2, konopie są niewątpliwe drogą do obudowy kapitału i gospodarki całej Europy.

Pismo skierowane w stronę rządu UE na wstępie podkreśla tragicznie prowadzoną gospodarkę ukierunkowaną przede wszystkim na zysk, nie bacząc na problemy ekologiczne i zdrowotne. W obliczu wciąż pogłębiającej się katastrofy środowiskowej musimy odpowiedzialnie rewitalizować gospodarkę z troską o naturalne środowisko. Konopie są do tego idealnym narzędziem.

degradacja ekosystemu

Założenia

Konopie mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu nowego, bardziej „zielonego” i zrównoważonego społeczeństwa, będąc konkretną propozycją w zakresie zapewnienia pełnowartościowej żywności, przyjaznych dla środowiska produktów niespożywczych, czystego powietrza i nieskażonej gleby. Ponadto konopie są interesującą rośliną także z gospodarczego punktu widzenia: w łańcuchu wartości dojrzałych konopi, z przystosowanymi odmianami i możliwością pozyskiwania całej rośliny (kwiatów/nasion, liści i łodyg). Korzyści ekonomiczne dla rolników i środowiska są niezaprzeczalne.

Główna treść postulatów EIHA

1. Polityki publiczne powinny promować użycie konopi w produkcji żywności, pasz i wyrobów przemysłowych oraz finansować rozwój zrównoważonych łańcuchów wartości.

2. Należy uznać korzyści, jakie uprawa konopi przynosi środowisku oraz zachęcać do wykorzystywania jej jako metody pochłaniania dwutlenku węgla z gleby.

3. Państwa członkowskie nie powinny stosować przepisów dotyczących kontroli narkotyków wobec konopi i produktów pochodnych, jeśli tylko zachowane są ustalone limity zawartości THC.

4. Należy przywrócić maksymalną dopuszczalną zawartość THC w roślinach na polu uprawnym do poziomu 0.3%.

5. Podmioty operujące konopiami powinny mieć możliwość zbierania całości rośliny i produkowania z wykorzystaniem wszystkich jej części – łącznie z kwiatami i liśćmi – oraz handlu wszelkiego rodzaju produktami, przy zachowaniu limitów zawartości THC.

6. Nie należy uważać konopi i preparatów konopnych z naturalnie występującą zawartością kannabinoidów za nową żywność.

7. Należy ustanowić rozsądne wartości orientacyjne dla zawartości THC w żywności i paszach.

8. Wszystkie surowce pochodzenia konopnego powinny być dopuszczone do użytku jako składniki kosmetyków.

9. Unia Europejska powinna cenić i promować stosowanie włókien konopnych w produkcji krótkich i długich włókien tekstylnych oraz sprzyjać tworzeniu zrównoważonych łańcuchów wartości.

10. Należy promować wykorzystanie materiałów budowlanych i innych materiałów na bazie konopi zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, otwarcie dążąc do całkowitego lub częściowego zastąpienia pozostałych, mniej zrównoważonych alternatyw.

Posłowie

Nam pozostaje mieć nadzieję, że rządzący otworzą oczy na ciężką sytuację ekologiczną i ekonomiczną Europy. Konopie mają niesamowity potencjał w ożywieniu gospodarki dzięki wszechstronnemu zastosowaniu w wielu sektorach gospodarczych. Ponadto uprawy konopi są w stanie wyhamować postępującą degradację środowiska, zniszczoną przez nieumyślnie prowadzoną politykę przemysłową. Silne argumenty jakie kieruje EIHA w stronę władz UE nie mogą tym razem zostać zbagatelizowane!


Pełna treść pisma EIHA: Manifest konopny


EIHA konopie