Francja i status prawny CBD. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE spotkało się z zachwytem przedsiębiorców konopnych nie tylko w samej Francji, ale i w całej Europie. Orzeczenie będzie miało wpływ na ostateczne orzeczenie Komisji Europejskiej dotyczące kannabinoidów konopnych.

Ostatnimi dniami uwaga przedsiębiorców konopnych skupiona była na francuskiej sprawie CBD Kanavape – o czym pisaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał krajowy, francuski przepis zabraniający wprowadzanie do obrotu towarów pochodzących z wierzchołkowych części konopi (kwiatostanów) za niezgodny z dyrektywą o swobodzie przepływu towaru i usług pomiędzy krajami członkowskimi.

Orzeczono, że przepis zabraniający produktów wytworzonych z kwiatostanów jest niezgodny z Jednolitą Konwencją o Środkach Odurzających z 1961 r., a obecny stan wiedzy naukowej pozwala jasno określić stopień psychoaktywności konopnych porduktów. Przepis określający maksymalny poziom psychoaktywnych związków nie jest adekwatny i nie może narzucać sposobu pozyskania ekstraktów, co więcej – części rośliny z jakich może być pozyskany.

Sędziowie stwierdzili, że CBD jest objęte unijnym przepisem o swobodnym przepływie, ponieważ nie jest środkiem odurzającym w rozumieniu „celu i ogólnego zamierzenia” konwencji z 1961r.

Co Dało orzeczenie?

Aurelien Delecroix Syndicat du ChanvreNaszym zdaniem jest to najbardziej pozytywna decyzja, która pozwala nam uchylić rąbka tajemnicy na temat statusu„ nie narkotycznego ”ekstraktów z całej rośliny konopi… i umożliwić jej swobodny przepływ w UE – powiedział Aurelien Delecroix, prezes francuskiego przemysłu konopnego, grupa Syndicat du Chanvre. Jest to bardzo pozytywny sygnał dla całej europejskiej branży CBD i może służyć jako impuls do ewolucji wciąż niejasnych przepisów krajowych, a tym samym zharmonizowania rynku CBD w Europie – powiedział Delecroix.

Lorenza RomaneseLorenza Romanese, dyrektor zarządzająca Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych – EIHA, popiera słowa Delecroix, apelując o „uczciwe i spójne ramy prawne” dla europejskiego sektora konopi.

Jak Francja wpłynie na status Uprawy CBD w Europie?

W następstwie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, europejski przemysł konopny czeka jeszcze jeden krok – ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie CBD. Komisja jako organ wykonawczy UE, zaprzestała rozpatrywania wniosków o rejestrację nowych produktów CBD, ponieważ jest w trakcie rozważania decyzji o włączeniu CBD do grupy środków odurzających.

Teraz Komisja Europejska musi zająć ostateczne stanowisko w sprawie tego, czy CBD pochodzące z kwiatów powinno być traktowane jako narkotyk. Komisja ONZ ds. Środków Odurzających ma głosować nad sześcioma zaleceniami dotyczącymi zmiany listy konopi i substancji pokrewnych w dwóch międzynarodowych traktatach antynarkotykowych. Jedno z tych zaleceń dodałoby przypis do Jednolitej  konwencji o środkach odurzających (1961), który określa limit 0,2% THC dla preparatów zawierających „głównie” CBD.

Komisja przyjmuje do wiadomości orzeczenie Trybunału dotyczące komercjalizacji kanabidiolu (CBD) i dokładnie oceni orzeczenie – powiedział rzecznik UE odmawiając wstępnej interpretacji orzeczenia oraz zaprezentowania stanowiska Komisji w tej sprawie.

Sędziowie stwierdzili, że orzeczenie ma zastosowanie do „CBD będącego przedmiotem postępowania”, który określają jako „wyekstrahowany w całości z rośliny Cannabis sativa”. Jak odczytać tą interpretację sądu? Czy według orzeczenia CBD może być ekstrahowane również z kwiatów?

Eveline Van Keymeulen CBD FrancjaSformułowanie “głównie” to należy interpretować w szerszym – francuskim – kontekście sprawy. W orzeczeniu podkreślono, że CBD jest „ekstrahowane z całej rośliny cannabis sativa”, w przeciwieństwie do obowiązujących przepisów francuskich, które dopuszczają wyłącznie produkty ekstrahowane z włókien i nasion. Nie należy jednak czytać w tym, że produkt musi być w całości wyekstrahowany z rośliny. Moim zdaniem… te same wnioski mają zastosowanie, jeśli produkt został wyekstrahowany tylko z jednej części rośliny (takiej jak kwiaty), pod warunkiem, że produkt końcowy nie ma właściwości psychotropowych – Eveline Van Keymeulen, Head of the Cannabis Practice w kancelarii Allen & Overy i adwokat Antonina Cohena – menedżera Kanavape.

Matt Lawson CBD FrancjaSpecyfika tej sprawy dotyczyła tego, czy prawo francuskie (które zabraniało stosowania niektórych elementów rośliny – wierzchołków kwitnących i owocujących) było niezgodne z obowiązkiem wszystkich państw członkowskich, polegającym na tym, że użycie wszystkich elementów rośliny było zgodne z prawem. Frazeologia dworu została wykorzystana, aby rozróżnić użycie całej rośliny od ograniczonych elementów rośliny – włókien i nasion. Decyzja sądu ma zastosowanie do wszystkich elementów instalacji – Matt Lawson, współzałożyciel londyńskiej grupy branżowej The Canna Consultants.

Czy francja może zaprzeczyć orzeczeniu?

Sąd UE pozostawił bardzo małe pole manewru francuskiemu sądowi odsyłającemu, więc osobiście nie widzę, w jaki sposób francuski sąd apelacyjny mógł dojść do innego wniosku niż potwierdzenie, że obecne francuskie przepisy są niezgodne z prawem UE. Oznacza to, że francuski sąd apelacyjny uchyli te przepisy przy rozstrzyganiu toczącej się podstawowej sprawy karnej przeciwko Antoninowi Cohenowi we Francji. Następnie Francja będzie musiała naprawić ten brak zgodności i dostosować francuskie przepisy do prawa UE poprzez zniesienie obecnego zakazu CBD pochodzącego z konopi i zastąpienie go mniej restrykcyjnymi – bardziej proporcjonalnymi – środkami – Eveline Van Keymeulen.

Oczekujemy, że Francja zasugeruje, że potrzebuje czasu na rozważenie, czy przedłożyć sądowi krajowemu dowody dotyczące uzasadnionego zakazu ze względów zdrowotnych. Po tym zaś, będzie potrzebować więcej czasu na dokonanie niezbędnych zmian w naruszającym ustawodawstwie. … W międzyczasie jest wysoce nieprawdopodobne, aby jakiekolwiek dalsze działania egzekucyjne były postrzegane wyłącznie na tej podstawie – Matt Lawson.

2-4 grudzień – czekamy na ostatnie słowo Komisji Europejskiej

Steve Oliver CBD FrancjaUważamy, że Komisja Europejska będzie musiała uznać orzeczenie i usunąć zakaz na etapie oceny ryzyka wniosków dotyczących nowej żywności CBD. Dla branży CBD najbardziej znaczący sprzeciw wobec poprawek (WHO) dotyczy proponowanego przypisu i przyjęcia w nim 0,2% poziomu THC w produktach kannabinoidowych. Naszym zdaniem użycie wyrażenia „głównie kannabidiol” w proponowanej poprawce jest słabo sformułowane – jest po prostu zbyt niejasne, a członkowie są zdenerwowani tym, na co proszą ich o zgodę. Bardziej precyzyjna definicja prawdopodobnie doprowadziłaby do większych szans na sukces, ale przekonamy się o tym zapewne za kilka dni  – Steve Oliver, współzałożyciel The Canna Consultants


Żródło: hempindustrydaily.com