Zastanawiasz się jak uprawiać konopie? Program Konopny, powołany do realizacji przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, może Ci w tym pomóc. Celem programu jest rozwój polskiego rolnictwa poprzez upowszechnienie upraw konopi przemysłowych oraz umiędzynarodowienie pozycji Polski jako globalnego producenta i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego polskich odmian konopi przemysłowych.

Jak uprawiać konopie?

Pierwszym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać jest, co chcemy z konopi uzyskać? Konopie hodowane są z nastawieniem na ziarno, kwiatostany, włókno lub biomasę. Program Konopny w swojej ofercie ma najlepsze polskie odmiany z nastawieniem na poszczególne cele uprawy. Są to odmiany Henola, Białobrzeskie i Tygra.

Henola:

Henola została wyhodowana w Polsce w warunkach klimatycznych Europy Środkowej (kontynentalnej) na szerokości geograficznej około 50°N w wyniku krzyżowania odmian ukraińskich i rosyjskich. Jest to jednopienna odmiana konopi o niskiej zawartości THC, poniżej 0,2% w suchej masie wiechy. Ma wczesny czas kwitnienia wynoszący 48 – 55 dni po siewie i osiąga pełną dojrzałość nasion w 120 dni. Jest odmianą o najkrótszym cyklu wegetacyjnym wśród zarejestrowanych odmian polskich. Ma wysoki odsetek roślin jednopiennych zachowując przy tym niski odsetek roślin męskich. Henola jest niską odmianą dorastającą do wysokości 170 – 200 cm. Charakteryzuje się wysoką wydajnością nasion, która jest co najmniej dwa razy wyższa niż odmian konopi długosłomych – włóknistych, wynosi ona 1,5-2,0 t/ha. Masa 1000 nasion to ok. 14-15 g. Jest to jedyna jednopienna odmiana konopi oleistych/nasiennych zarejestrowana w Europie. Odmiana opracowana z myślą o wysokiej wydajności nasion i oleju. Zawartość oleju w nasionach wynosi ok. 28-32%. Kwiatostan Henoli zawiera ok. 0,32% olejku eterycznego i ok. 1% CBD. Ciekawostką o Henoli jest fakt, że ta polska odmiana zainaugurowała swoją obecność w kilku stanach Australii. Zainteresowanie lokalnych farmerów budzi, niespotykany przy odmianach jednopiennych, wysoki plon ziarna, które jest obecnie głównym produktem z konopi przemysłowych na rynku Australijskim.

Jak uprawiać konopie?

Białobrzeskie:

Białobrzeskie to jednopienna odmiana konopi wyhodowana w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w warunkach klimatycznych Europy Środkowej (kontynentalnej), na szerokości geograficznej ok. 50°N. Odmiana o średnim terminie kwitnienia. Jest to typowa odmiana włóknista o łącznej zawartości włókna ok. 30% i plonach włókna surowego ogółem dochodzącym do 3 t/ha. Plon nasion jest również na dobrym poziomie, jak na odmianę włóknistą i wynosi średnio 0,8 t/ha. Plon słomy osiąga 8-10 t/ha suchej masy. Około 70% biomasy to paździerze. Odmiana nie stwarza zagrożenia narkotycznego, ponieważ zawartość THC jest znacznie poniżej progu 0,2% w suchej masie ziela. Od niedawna konopie uważane są raczej za uprawę uniwersalną, a nie tylko włóknistą, jak to było tradycyjnie w przeszłości. Warto wspomnieć, że Białobrzeskie są w stanie wyprodukować około 6-7 dm3 konopnego olejku eterycznego z ha. Są one również bogate w olej (ok. 34%) o bardzo wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (ok. 80%), w tym o wysokiej zawartości kwasów omega-6. Należy podkreślić, że stosunek kwasów omega-6/omega-3 w oleju konopnym jest dokładnie taki, jaki jest zalecany przez WHO w diecie człowieka. Nasiona zawierają również około 25% bardzo cennego białka i 25% węglowodanów. Kwiatostan odmiany Białobrzeskie zawiera około 1% CBD.

Tygra:

Tygra to jednopienna odmiana konopi powstała w wyniku krzyżowania polskich i ukraińskich odmian jednopiennych. Odmiana zarejestrowana w marcu 2007 roku. Dobrze dostosowana do warunków glebowo-klimatycznych Polski. Tygra jest odmianą średnio wczesną, kwitnie około tydzień wcześniej od odmiany Białobrzeskie. Wyróżnia się najwyższym plonem nasion wśród polskich odmian włóknistych (ok. 9 dt/ha), wysokim plonem słomy (do 10 t/ha) i najwyższym plonem włókna długiego spośród odmian IWNiRZ. Plon włókna ogólnego do 3 t/ha. Zawartość CBD w kwiatostanach – ok. 1%. Wysokość roślin ok. 200-400 cm uwarunkowana w dużej mierze warunkami naturalnymi, m.in. ilością opadów czy żyznością gleby. Masa tysiąca nasion to ok. 16 g.

jak uprawiać konopie?

Program Konopny

Jeśli chcesz uprawiać konopie, to Program Konopny oferuje certyfikowane nasiona odmian Henola (ziarno), Białobrzeskie (ziarno i włókno) i Tygra (biomasa). Program nastawiony jest na wspieranie polskich odmian konopi i daje możliwość doradztwa swoich fachowców oraz kontaktu z rolnikami doświadczonymi w uprawie tych odmian. Nasiona oferowane są w opakowaniach już od 10 kg, cena to 30 – 60 zł za kg w zależności od odmiany i ilości z możliwością negocjacji przy większych ilościach. Do wypełnienia kwestionariusza sprzedażowego zapraszamy na stronę internetową Programu Konopnego, który będzie poszerzał swoją ofertę o produkty konopne takie jak włókno, paździerze, maty sanitarne i sznurki. Zapraszamy również na jego media społecznościowe: Facebook, Instagram oraz na kanał YouTube.

Jak uprawiać konopie?

Jak uprawiać konopie?

Bartosz Dubiel