Nowe badania dowodzą, że konopie rosły w Europie już w epoce kamienia, ale roślina zniknęła z kontynentu, zanim pierwsi rolnicy mieli szansę ją uprawiać. Oznacza to, że konopie nie wyewoluowały w obecnej Mongolii i południowej Syberii, jak dotąd sądzono.

Nowe podejście

Naukowcy wielokrotnie próbowali ustalić, skąd wywodzą się konopie, ale ich podobieństwo do chmielu sprawiało, że zwykłe metody badania skamieniałości pyłkowych były trudne i nie dawały jednoznacznych wyników. Pyłki chmielu i konopi są prawie niemożliwe do rozróżnienie. Rośliny te rosną jednak w bardzo różnych środowiskach. Chmiel preferuje cieplejsze, bardziej leśne środowisko, podczas gdy konopie wolą zimne i trawiaste tereny. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Vermont pod kierownictwem Johna McPartland’a uważa, że udało im się rozwiązać zagadkę, poprzez zbadanie innych okolicznych roślin. W opracowaniu opublikowanym w “Vegetation History and Archaeobotany” (Historia Roślinności i Archeobotanika, LINK) zespół doszedł do wniosku, że jeśli inne starożytne pyłki zebrane w danym miejscu pochodziły od roślin pospolitych na stepach trawiastych, to w próbce prawdopodobnie są konopie. Jeśli natomiast inne skamieniałości sugerują, że obszar ten był zalesiony, można założyć, że roślina ta to chmiel.

Mapa pokazująca jak konopie rozprzestrzeniały się z Azji Centralnej na cały świat. Oznaczenia: BC – przed Chrystusem, AD – roku pańskiego

Od teorii do praktyki

Nowa teoria skłoniła zespół do ponownego zbadania pyłków konopnych z epoki kamiennej. Przeanalizowano próbki z ponad 470 miejsc datowanych na 8500 a 1200 lat z całej Europy, stwierdzając, że konopie były obecne w suchych obszarach tundry w tym okresie. Jednakże, kiedy pierwsi rolnicy przybyli na kontynent z Bliskiego Wschodu około 9000 lat temu, roślina ta zaczynała znikać wraz z ocieplaniem się klimatu. McPartland powiedział, że nie ma wystarczających dowodów na to, że uprawiali oni tę roślinę:

“Skoro jej tam nie było, nie mogli jej udomowić”

Konopie powróciły do Europy około 4500 lat temu, w epoce brązu, kiedy pasterze z euroazjatyckich stepów przenieśli się na kontynent, przywożąc je ze sobą. Szybko rozprzestrzeniły się w Europie i Afryce, podczas gdy do Ameryki przybyły dopiero na przełomie XIX i XX wieku.

Źródło: independent.co.uk