Uprawa konopi przemysłowych – agrotechnika. Zależnie od celu uprawy, wszystkie działania prowadzone na polu, czyli tzw. agrotechnika, są inne. Zapewnienie optymalnych warunków glebowych i zastosowanie właściwej agrotechniki gwarantuje uzyskanie plonu wysokiej jakości. W zależności od lokalizacji hodowcy, preferowanego stylu uprawy i przed wyborem odpowiedniej mieszanki nawozów należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z wymaganiami konopi przed podjęciem decyzji o ich uprawie.

Uprawa konopi

Konopie uprawia się tradycyjnie, aby pozyskać nasiona, włókno, słomę i paździerz. Nasiona, poza funkcją materiału siewnego, znajdują swoje zastosowanie w kuchni, przez wzgląd na ich zdrowotne właściwości. Włókna konopne, ze względu na swoją wytrzymałość i przyjazny stosunek ze środowiskiem, zyskują na popularności, robi się z nich dziś m. in. plecaki, nerki, torebki czy portfele. Słoma i paździerz ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak przemyśle celulozowo-papierniczego, przemyśle budowlanym wykorzystujący hempcrete i znajdują one zastosowanie w produkcji coraz popularniejszego bioplastiku. Ponadto, z kwiatów konopi produkuje się kosmetyki i produkty farmaceutyczne takie jak bardzo popularny ostatnimi czasy olejek z kannabidiolem, jak na przykład wysokiej jakości olej CBD Harmonia, 10% marki BioHemp.pl, którego kupując możesz wesprzeć nasz portal.

Gleba

Konopie wymagają żyznych gleb w dobrej strukturze, bogatych w azot. Najkorzystniejsze gleby dla jej uprawy to: czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, mady, gleby potorfowe czy inne gleby typu pszenno – buraczanowego. Na glebę powinno się zwrócić szczególną uwagę przy uprawie konopi na nasiona. Na ten kierunek uprawy potrzebne są gleby wolne od zachwaszczenia, szczególnie perzu.

Rośliny te wymagają ponadto żyznego, próchniczego podłoża glebowego o obojętnym odczynie. Nie jest to więc uprawa dla każdego, na glebie z pH niższym niż 6, nie ma ona sensu. Konopie wymagają gleby bogatej w wapń o pH powyżej 7. Należy też pamiętać, że konopie można uprawiać tylko przez 3-4 sezony z rzędu na tej samej ziemi. Konopi nie trzeba podlewać, nawet kiedy deszczu nie ma przez długie tygodnie, jest ona odporna na susze ponieważ ich system korzeniowy sięga bardzo głęboko.

agrotechnika – uprawa konopi przemysłowych

Na glebach niezbyt żyznych potrzebne jest nawożenie obornikiem lub nawożenie mineralne, ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Rośliny te mają jedna umiarkowane wymagania nawozowe. Hodowcy, którzy chcą zastosować zrównoważone praktyki, mogą rozważyć przyjęcie praktyk zerowych i sadzenie roślin okrywowych w celu wzmocnienia mikrobiologii gleby lub stosować płodozmian, co ostatecznie może zmniejszyć nakłady przy jednoczesnym oszczędzaniu pieniędzy. Na przykład rośliny strączkowe są roślinami o płytkich korzeniach. Ale zbierają azot w swoich korzeniach i węzłach korzeniowych, a kiedy umierają, uwalniają go w postaci dostępnej dla roślin. Co czyni je doskonałym przedplonem dla konopi. Kolejną z technik na zwiększenie plonów jest mikoryza, czyli wykorzystanie grzybów, które wchodzą w mutualistyczną relację z rośliną. Na rynku są dostępne gotowe mieszanki zawierające wiele różnych gatunków grzybów mikoryzowych, gatunków pożytecznych bakterii i parę gatunków trichodermy (grzyba). Taki zabieg pozytywnie wpływa na mocny system korzeniowy rośliny i owocuje obfitymi plonami. Uprawiając konopie, nie musimy również używać pestycydów ani innych środków ochrony roślin, gdyż konopie nie są atakowane przez choroby ani szkodniki.

East Fork Cultivars, farma z Oregonu, testuje w tym sezonie uprawę bez orki – praktykę, która minimalizuje zakłócenia gleby poprzez unikanie orania lub orki, co pomaga utrzymać węgiel w glebie, wzbogaca bioróżnorodność gleby, chroni wierzchnią warstwę gleby i zatrzymuje wilgoć.Jeśli wszystko pójdzie dobrze, firma prawdopodobnie przyjmie praktykę dla wszystkich swoich upraw.Po zbiorach East Fork wysiewa poplony na polu, aby chronić glebę przez zimę, co zapobiega erozji i utrzymuje mikrobiologię gleby przy życiu.

„W rolnictwie masz cel dotyczący określonej uprawy, czyli ile azotu potrzebuję? Fosfor, wapń, wszystkie mikroelementy ”- powiedział Skip Newcomb, dyrektor farmy w East Fork Cultivars, producent z Takilma w stanie Oregon, który uprawia marihuanę o niższej zawartości THC i konopie do produkcji CBD.

„Używamy głównie mieszanki żyta i wyki (na konopie), a po stronie marihuany mamy żyto, wyka i koniczynę” – powiedział Newcomb.

Wiosną, przed sadzeniem, East Fork kosi poplony i rozprowadza gips na wierzchu, co ogranicza erozję i spływanie poprzez zwiększenie zdolności gleby do wchłaniania wody oraz poprawia napowietrzanie i przesączanie gleby.

W zależności od niedoborów żywieniowych i wymagań gleby, hodowcy mogą również potrzebować dodać inne składniki odżywcze.

„Potrzebujesz proporcji czterech części wapnia do jednej części magnezu, a my rozpoczęliśmy w 2015 roku jako przeciwieństwo tego – mieliśmy cztery części magnezu na jedną część wapnia” – powiedział.

„Dlatego każdego roku stosujemy duże ilości gipsu, który jest bogaty w wapń i siarkę, a siarka może przyczepiać się do magnezu i wypłukiwać go z gleby…. Przez pięć lat, kiedy to robiliśmy, zbliżamy się do stosunku wapnia do magnezu 2: 1 ”.

Hodowcy powinni wziąć pod uwagę współdziałające proporcje mikroelementów, a także docelowe składniki odżywcze, ponieważ jeśli w glebie brakuje określonego mikroelementu, uprawa może nie być w stanie wykorzystać innych mikroelementów, powiedział Newcomb.

Ogólnym zaleceniem dla odmian konopi włóknistych i zbożowych jest dodanie 45-90 kg azotu na akr, około 20-30 kg fosforu na akr i do 54 kg potasu na akr, według Eric Singular, dyrektor rozwój i komunikacja dla International Hemp, firmy zajmującej się genetyką konopi w Denver.

„Uprawa konopi nie ma sensu, jeśli po prostu nie jesteś w stanie sprostać tym wymaganiom i zdajesz sobie sprawę, że konopie wymagają dużej ilości nawozu, aby uzyskać wysokie plony” – powiedział Singular.

Wpływ na środowisko

Przedplonem konopi mogą być zasadniczo wszystkie rośliny. Można je uprawiać na zaoranych łąkach i pastwiskach oraz po likwidowanych sadach. W tym ostatnim przypadku odgrywają korzystną rolę, poprzez poprawę struktury gleby, zmniejszają zachwaszczenie odrastającymi chwastami ruderalnymi i wieloletnimi. Konopie należą do nielicznej grupy roślin, które bez większego uszczerbku znoszą nawet kilkuletnie następstwo po sobie. Co więcej konopie mają zdolność do oczyszczania gleby z toksyn i metali ciężkich. Świetnie nadają się więc na płodozmian oraz stanowią dobry przedplon dla większości roślin uprawnych. Poprawiają przy tym strukturę gleby i są elementem bioróżnorodności. W ciągu swojego krótkiej egzystencji, 90 – 100 dni, konopie redukują 2,5 – 4 razy więcej dwutlenku węgla, niż 60-letni las. W tym czasie są w stanie urosnąć nawet do 5 metrów.

Jakie wymagania ma uprawa konopi?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że zezwolenie na uprawę konopi włóknistych może uzyskać przedsiębiorca lub osoba fizyczna (rolnik).

Uprawa konopi może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie:

1. zezwolenia na uprawę
2. przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.
3a.  umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
3b. zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3 (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa)

W Polsce na listy rejonizacji upraw konopi trafiło 90% gmin.

Procedura rejonizacji określona jest w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w art. 46 pkt. 8:

„Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.”

Przed rozpoczęciem domowej uprawy trzeba złożyć wniosek o zezwolenie na uprawę konopi wraz z zobowiązaniem do przetworzenia konopi we własnym zakresie. Odpowiednie druki znajdziecie i złożycie w swoim urzędzie gminy, gdzie będziecie musieli okazać rachunek i opakowanie po zakupionym materiale siewnym. Urząd gminy powinien poczekać na uchwałę dotyczącą rejonizacji upraw w waszym województwie i wydać Wam decyzję. Warto również poinformować miejscową Policję o tym, że macie takie zezwolenie i będziecie uprawiali konopie włókniste. Nie później niż 14 dni po wysiewie trzeba złożyć do Urzędu Marszałkowskiego zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3 (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa).

Lista dopuszczonych odmian ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych:

uprawa konopi przemysłowych agrotechnika

Adzelvieši
Armanca
Asso
Austa SK
Balaton
Beniko
Białobrzeskie
Cannakomp
Carma
Carmagnola – odmiana usunięta z katalogu, dopuszczona wyłącznie do 30/06/2021
Carmaleonte
Chamaeleon
Codimono
CS – odmiana usunięta z katalogu, dopuszczona wyłącznie do 30/06/2021
Dacia Secuieni
Delta-405
Delta-llosa
Dioica 88
Earlina 8 FC
Eletta Campana
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Férimon
Ferimon
Fibranova – odmiana usunięta z katalogu, dopuszczona wyłącznie do 30/06/2021
Fibrante
Fibrol
Fibror 79
Futura 75
Futura 83
Glecia
Gliana
Glyana
Helena
Henola
Ivory
KC Bonusz
KC Dora
KC Virtus
KC Zuzana
KCA Borana
Kompolti hibrid TC
Kompolti
Lipko
Lovrin 110
Marcello
Marina
Markant
Matrix
MGC 1013
Mietko
Monoica
Olivia
Orion 33
Pūriņi
Rajan
Ratza
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Secuieni Jubileu
Silvana
Sofia
Succesiv
Teodora
Tiborszallasi
Tisza
Tygra
Uniko B
Uso-31
Villanova
Wielkopolskie
Wojko
Zenit

 

Bartosz Dubiel