Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich mając na celu rozpowszechnienie upraw konopi włóknistych w Polsce uruchamia projekt HenolaHemp. Projekt zakłada zbadanie parametrów dużej ilości plantacji towarowych konopi włóknistych odmiany Henola w zróżnicowanych warunkach glebowych i pogodowych w Polsce w kontekście czynników wpływających na wzrost wydajności plonu ziarna z ha. Każdy uczestnik projektu niezależnie od areału uzyska 30% rabat na zakup certyfikowanego materiału nasiennego a w zamian przekaże do Instytutu krótki raport dotyczący przeprowadzonej uprawy. Ponadto każdy uczestnik będzie objęty wsparciem agrotechnicznym oraz uzyska atrakcyjne warunki cenowe w przypadku zlecenia Instytutowi usług przetwórstwa ziarna oraz słomy a także analiz laboratoryjnych.

Zapisy do projektu przyjmujemy do 28 lutego 2022 poprzez formularz na stronie www.henolahemp.pl

Dlaczego Henola?

Od kilku lat sektor konopi przemysłowych przeżywa globalny renesans. Był czas na produkty z CBD a obecnie jest niewątpliwie czas na ziarno konopne. Branża spożywcza dostrzega walory odżywcze tej wyjątkowej rośliny co widać przede wszystkim na półkach sklepowych gdzie pojawiają się m.in. batony konopne, olej, mleko a nawet proteiny konopne. To z kolei zwiększa popyt na ziarno, które powoli staje się kluczowym produktem konopnym na rynku.

Odpowiedzią na rosnący popyt na ziarno konopne jest oferowana przez Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich bardzo plenna odmiana Henola. Jej plon na poziomie 1,5 – 2,5 tony z hektara dyskwalifikuje konkurencje. Jej wysokość nie rodzi problemów przy zbiorze a jej okres wegetacji pozwala rolnikowi na bezpieczny zbiór na przełomie sierpnia i września.

Henola jest na rynku od 2019 roku i z roku na roku zyskuje coraz większe grono entuzjastów zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Nasiona Henoli posiadają bardzo korzystny stosunek kwasów tłuszczowych. Henola jest zarejestrowana w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, uzyskała aprobatę Colorado Department of Agriculture, USA oraz Canadian SeedGrower’s Associaciation. 

Notka informacyjna na temat Henoli: 

W 2007 roku w Zakładzie Doświadczalnym IWNIRZ w Pętkowie rozpoczęto prace nad wyhodowaniem nowej formy konopi, która cechowałyby się wysokim plonem nasion. Po 7 latach intensywnych prac hodowlanych, uzyskano interesujący ród, który w 2014 roku zgłoszono do badań rejestrowych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Po dwóch sezonach wegetacyjnych, 10 lutego 2017r., ród ten, pod nazwą Henola, został wpisany do Krajowego rejestru pod numerem R 2908 na okres do 31 grudnia 2027 roku. Ponadto, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich uzyskał wyłączne prawo hodowcy do odmiany ‘Henola’ o numerze R 1372.

Odmiana konopi przemysłowych Henola jest jedyną, unikatową odmianą jednopienną, w typie oleistym zarejestrowaną na świecie. Jej potencjał plonowania odpowiada na potrzeby przedstawicieli branży konopi przemysłowych zainteresowanych wykorzystaniem nasion przemysłowych w realizowanych procesach produkcyjnych. Parametry nasion Henoli, a w szczególnie jej plon z hektara powoduje, że jej uprawa zmienia ekonomikę produkcji wyrobów spożywczych z tej rośliny. Plon na plantacjach doświadczalnych wskazywał kilkukrotnie większe ilości zebranych nasion w stosunku do konkurencyjnych odmian. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2013-2015 w zależności od gęstości siewu uzyskano następujące średnie plony nasion z hektara. Gęstość siewu kolejno 20,40,60 kg – plon 2,38;3,46; 4,39 tony. Najwyższe plony nasion uzyskano przy wysiewie 60 kg/ha o zbliżonej masie 1000 nasion. Natomiast duże różnice występowały w porównywanych latach spowodowane przebiegiem pogody. Najwyższe plony nasion (66,0 dt/ha) uzyskano w 2014 roku przy korzystnym przebiegu pogody. Najniższe plony otrzymano w 2015 roku, w którym wystąpiła długotrwała susza glebowa (28,4 dt/ha).Tegoroczne doświadczenia z plantacji nasiennych i przemysłowych potwierdzają unikatowy charakter Henoli w zakresie plonowania. Rekordowe wartości to 1,7 tony z ha z plantacji ekologicznej i 2,5 tony z ha z plantacji konwencjonalnej.

Kolejnym przełomowym atutem odmiany jest jej wysokość oraz kształt i objętość wiech. Odmiany konopi przemysłowych z uwagi na ich pierwotne wykorzystanie w celach włókienniczych osiągają wysokość 3-5 m. Odmiana Henola rośnie na wysokość 1,5-2m. Rozmiar wiech ( część rośliny, w których umiejscowione są nasiona) stanowi 50-70% jej wysokości. W pozostałych odmianach wiecha stanowi 20-30% całej rośliny. Ma to istotne znaczenie dla ekonomiki zbioru kwiatostanu lub omłotu rośliny na cele produkcji ekstraktów CBD. Wysokość rośliny ma istotne znaczenie w kontekście zbioru rośliny, który uznać należy za podstawowy czynnik dostępu do prowadzenia upraw. Rośliny wysokie wymagają specjalistycznego, bardzo drogiego sprzętu (kombajn do zbioru konopi kosztuje ok 1,5-3 mln zł) lub zbioru ręcznego, który nie pozwala na dużą skalę przedsięwzięcia. Niskie odmiany można kosić za pomocą tradycyjnych kombajnów.

Istotny z punktu widzenia ekonomiki upraw jest okres wegetacji odmiany Henola, który jest krótszy o 3 tygodnie w stosunku do innych odmian. Potwierdzają to wyniki Raportu z Urzędowego Badania Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmiany opracowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, który wskazuje, że „odmiana jest wyraźnie odrębna od każdej znanej nam odmiany”. Urzędowy Opis Odmiany opracowany przez tą samą instytucje, wskazuje, że nie ma podobnych odmian, które mogłyby stanowić podstawę do wskazania różnic Henoli.
Przeprowadzone badania dowodzą, że odmiana Henola posiada znacznie odbiegające ilościowo i jakościowo od innych odmian na rynku zasoby terpenów, które po procesie ekstrakcji lub destylacji parą wodną są wykorzystywane do produkcji perfum, aromatów spożywczych i leków pochodzenia roślinnego. Dynamicznie rozwijający się sektor spożywczy, wykorzystujący do produkcji przemysłowe nasiona konopi przemysłowych traktuje naszą odmianę, jako przełomową dla branży.

Odmiana Henola uzyskała w 2020 roku tytuł Polski Produkt Przyszłości oraz nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Notka informacyjna na temat Programu Konopnego: 

Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich stanowi odpowiedź na potrzeby globalnego rynku konopi przemysłowych oraz jest przykładem skutecznej komercjalizacji opracowanych w instytucie badawczym dóbr własności intelektualnej. Celem programu jest produkcja na dużą skalę kwalifikowanego i elitarnego materiału siewnego konopi przemysłowych odmian należących do IWNIRZ (m.in. Białobrzeskie, Tygra, Henola), które są sprzedawane w Polsce, Europie i na innych kontynentach. Odmiany Instytutu są uprawiane m.in. w 41 stanach USA, Urugwaju, RPA czy Australii. Działalność Instytutu wypromowała polskie odmiany konopi przemysłowych na światowych rynkach. Z tego tytułu w oparciu o zawarte umowy licencyjne Instytut osiąga przychody liczone w milionach złotych. Rolą programu jest propagowanie upraw tej rośliny, transfer wiedzy w obszarze agrotechniki i przetwórstwa w celu zwiększenia jej popularności w Polsce i na świecie. 

Kontakt: 

Witold Czeszak – Kierownik Programu Konopnego

biuro@programkonopny.pl

infolinia: +48 664 949 998

www.programkonopny.pl

FB – https://www.facebook.com/pg/programkonopny/posts/

YT – https://www.youtube.com/channel/UC3Cpe1ae0mciskIY9FCp3dw

IG – https://www.instagram.com/programkonopny/

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)