Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wycofuje dopłaty dla odmiany Finola po zbadanych przekroczeniach w zawartości tetrahydrocannabinolu (THC). W 2021 r. rolnicy nie będą mogli skorzystać z płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW.

dyskwalifikacja dla odmiany Finola

Dostaliśmy oficjalne potwierdzające informacje dotyczące dyskwalifikacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydajnej odmiany Finola.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje nas, że:

“W tej sytuacji zastosowanie ma art. 9 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014. Przepis ten stanowi, że jeśli drugi rok z rzędu średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 (0,2%), państwo członkowskie powiadamia Komisję o wniosku w sprawie upoważnienia do ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu tej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE. Powiadomienie takie jest przesyłane najpóźniej do 15 stycznia w kolejnym roku składania wniosków. Począwszy od tego roku składania wniosków, odmiana, której dotyczył ten wniosek, nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich w danym państwie członkowskim.

Stosowne powiadomienie zostało wysłane przez MRiRW do Komisji Europejskiej 13 stycznia 2021 roku.”

Odmiana finola dopłaty PROW

wycofane dopłaty dla odmiany finola w prow 2021

Jakie konsekwencje ma ta informacja dla rolników? Uprawa konopi odmiany Finola nie będzie się kwalifikować do płatności bezpośrednich i do płatności obszarowych w ramach PROW. Handel materiałem siewnym pozostaje bez zmian.

finola dopłaty

Nadzieja dla odmiany finola

Finola jest najkrótszą i najszybciej kwitnącą odmiana konopi siewnej. Cecha automatycznego kwitnienia sprawia, że uprawa zaczyna kwitnąć nawet w 25-30 dni po wysiewie i jest dobrym źródłem cannabidiolu (CBD).

Nadzieją napawają niektóre kwestie poruszane na posiedzeniu Zespółu Parlamentarnego ds. Legalizacji Marihuany. Omawiana była tam m. in. kwestia dopuszczalnej zawartości tetrahydrocannabinolu (THC) w konopiach siewnych. W punkcie 3. postulowano o podwyższenie tego wskaźnika z 0,2% do 0,3%, co stanowi główny problemem w dalszym wykorzystywaniu tej rośliny w rolnictwie. Umożliwiłoby to zachownie się tej wdzięcznej odmiany w PROW i uratowałoby wielu rolników, którzy zakupili już materiał siewny na rok 2021.

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)